Fairway

Či fervej představuje nejefektivnější plochu hřiště, která by měla být využívána k hraní. Tato plocha je upravena s nakrátko střiženou trávou pro optimální odpaly.

Pod tímto anglickým slovíčkem se označuje prostor, který spojuje odpaliště s jamkovištěm. Pokud se hráč na první odpal netrefí přímo na green, zpravidla pokračuje odtud. Většinou se jedná o dobře ošetřený travnatý pruh o šířce 35 až 50 metrů. Tráva na fairway musí být ostříhána do délky 15 až 20 milimetrů.

Navíc okolo celého fairwaye se nachází takzvaný „rough“, což je oblast s hustším, a hlavně vyšším porostem – to znamená, že čím dál od greenu míček padne, tím složitější bude mít golfista terén pro další odpal.