Jak funguje golfové pojištění Golfplan?

Golf je krásnou a příjemnou sportovní aktivitou s velmi specifickými požadavky na schopnosti a dovednosti hráče, které nejsou primárně orientovány na tělesný výkon, nýbrž na celkovou koordinaci těla a strategické myšlení.

Důležitým aspektem pravidelného provozování tohoto sportu je kvalitní výbava, jež vyžaduje poměrně náročnou vstupní investici. Přestože je golf relativně bezpečným sportem, můžete se při něm (a to i mimo hřiště) setkat s nečekanými událostmi, které by se vám mohly výrazně prodražit, proto je dobré mít profesionální pojištění.

Jedním z předních poskytovatelů v tomto oboru je společnost GOLFPLAN Insurence, s.r.o. nabízející variantní produkt flexibilního golfového pojištění pro různě náročné klienty.

Golfové pojištění od GOLFPLAN Insurence, s.r.o.

Golfové pojištění Golfplan je obsahově zaměřeno na pokrytí všech možných událostí, které mohou při golfu nastat. Platby jsou prováděny jednou ročně ve třech kategoriích náročnost – Bogey, Par a Birdie liší se především ve výši plnění v případě úrazu a návratnosti nevyužitého startovného. Program je členěn do dvou základních složek:

  • Golfista+hra – základní pojištění vztahující se především na pokrytí nákladů spojených se zdravotními obtížemi nebo znehodnocením či poškozením cizí věci (hmotná odpovědnost)
  • Hole – rozšiřující připojištění vybavení

Roční poplatky za jednotlivé programy v daných kategoriích jsou výsledkem kombinace vybraných typů na jednotlivých úrovních. Základní pojištění nelze pořídit samostatně, vždy je navázáno na připojištění vybavení v některé z variant.

V nejlevnější variantě činí roční poplatky 2500 Kč při základním pojištění vozíku (1100 Kč základní pojištění a 1400 Kč připojištění). V nejvyšší variantě se tak roční poplatek může vyšplhat maximálně na 3900 Kč.

Vedle uvedených možností je k dispozici ještě speciální program Eagle určený pro profesionální hráče. Podmínky pro uzavření tohoto pojištění jsou individualizované a je možné je sjednat pouze na základě osobní konzultace s agentem společnosti.

Společnost také nabízí speciální pojistný program pro rodiny s dětmi, díky kterému je možné získat až 20 % slevu na každého dalšího pojištěného člena.

Sjednání a placení pojistného

Pojištění je přednostně sjednáváno online, ale je možné se pojistit také na pobočce se sídlem v Praze. Při sjednávání pojištění stačí vybrat vhodnou variantu a vyplnit příslušné údaje (včetně golfové registrace) a odeslat objednávku.

Veškerá dokumentace včetně dalších instrukcí vám budou doručeny na email, Pojištění se sjednává vždy na rok s možností pravidelného prodlužování. Platba je realizována ihned při zadání objednávky, a to prostřednictvím online platebních nástrojů (bankovním převodem, platební kartou nebo službou PayPal).

Pojištění je platné od dne následujícího po odeslání objednávky (v případě, že je platba včas uhrazena). Jeho velkou výhodou je šíře působnosti, která není omezená pouze územím České republiky, ale platí celosvětově. V případě vzniku pojistné události trvá po jejím nahlášení a dodání potřebných podkladů vyřešení a uzavření včetně výplaty plnění standardně 7 dnů.

Video od GolfPlan

Co všechno pojištění pokrývá

Jednotlivé složky pojištění lze rozdělit do několika podkategorií s ohledem na to, zda se jedná o základní pojištění nebo připojištění vybavení. V základním pojištění jsou zahrnuty následující pojistné události:

  • Odpovědnost za škodu na zdraví nebo majetku jiné osoby (standardně dosahuje výše až 60 000 000 Kč)
  • Úrazy a hospitalizace – úrazové pojištění kryje náklady na ošetření včetně stomatologických a pobyt v nemocnici
  • Náhrady plateb – vztahuje se na členské příspěvky a startovné v případě, že není možné kvůli zranění sport provozovat
  • Hole-in-One – benefitní příspěvek na oslavu, pokud se vám povede dostat při hře míček do jamky na jeden úder s omezeným horním limitem (příspěvek může činit až 6000 Kč)

Povinné připojištění vybavení pak zahrnuje následující události:

  • Náhrada nákladů či jejich poměrné části (v závislosti na stáří) na vybavení v případě krádeže nebo poškození, a také osobních věcí které byly prokazatelně odcizeny nebo poškozeny při provozování golfu
  • Spoluúčast pro případ poškození vybavení spoluhráče
  • Náklady na pronájem vybavení v případě jejich ztráty nebo zpožděného dodání během cestování na hřiště v zahraničí

Benefity a spolupráce

S pojištěním společnosti Golfplan jsou spojeny další benefity, které je možné užívat v rámci členství v Premium Clubu. Tyto představují především balíček slev u partnerských subjektů podnikajících v golfovém odvětví (namátkou se jedná o slevy na oblečení, vybavení, trenéry apod.).

Zároveň je také možné se zapojit do některého z typů spolupráce jako obchodní zástupce či člen affiliate programu a podílet se na propagaci a získávání dalších klientů pojištění. Ze spolupráce plynou další benefity případně odpovídající ohodnocení.

Historie společnosti a média

Společnost GOLFPLAN Insurence, s.r.o. je spojená s původem britskou společností AXA XL nabízí a své služby milovníkům golfu v České republice již více než 7 let a během své působnosti má na kontě stále narůstající počet spokojených klientů, a to nejen u nás, ale v celé Evropě. Díky zastoupení prakticky ve všech státech EU využívají golfového pojištění více než 4 miliony Evropanů.

Rozsah golfového pojištění, jeho garance a rychlé plnění jsou důvodem, proč se značná část golfové veřejnosti rozhodne právě pro tento produkt.

Jeho výhody a klientská přívětivost byly také vyzdviženy předními médii – informace můžete získat v archivech sportovních televizí (ČT Sport, Nova Sport), webů (SPORT.CZ) či přímo médií zaměřených na golfovou tematiku (GolfDigest, Golf Channel).

Více o pojištění golfistů najdete ZDE!

Přidat komentář