Greenkeeper

Jedná se o označení takzvaného golfového zahradníka, který se stará o celé golfové hřiště. Jde vlastně o údržbáře, který má ale ve svém povolání mnoho nepředvídaných zádrhelů, jako je například počasí, plísně, houby, hnojiva, voda, osiva a podobně. Musí mít dokonalé znalosti o celém hřišti a stejně tak o trávě, která na něm roste. Jen tak může hráčům připravit dokonalé fairwaye a greeny. Jeho povolání je tedy podmíněno neustálým vzděláváním se v nových technologiích, materiálech či používaných strojích.