Minigolf – jak se liší od své velké verze?

Minigolf není pouze zmenšenou verzi klasického golfu – jedná se o zcela specifický sport, který sice vychází ze základních pravidel golfu, ale převádí je do zmenšeného herního plánu s odlišným přístupem k taktice.

Rozdíl mezi klasickým golfem a minigolfem tak nespočívá pouze v mnohem menší dráze, kterou je potřeba s míčkem překonat, ale v celkovém přístupu k jejímu zdolávání. Minigolf tak stojí samostatně jako zvláštní druh sportovní aktivity s vlastními typy, vybavením i soutěží.

Specifika minigolfu

Charakteristickým pro minigolf je možnost hraní jak v interiéru, tak v exteriéru (i když převážně se preferují exteriérová hřiště).

Obdobně jako u golfu i minigolf se zpravidla hraje na 18 jamek, k nimž je nutné se propracovat přes různé překážky zahrnující nejen kvalitu povrchu hřiště, ale také umístění bariér.

Z hlediska herního přístupu je rozlišováno několik základních typů minigolfu, a to:

  • minigolf certifikovaný – tedy minigolfová hra, která se hraje dle stanovených soutěžních pravidel na hřišti vymezeného charakteru
  • domácí nebo hobby minigolf – nemá přesně určená pravidla a lze se jej pořídit pro zábavu

Certifikovaný minigolf může být řešen v několika provedeních podle toho, jaká dráha se u něj používá. Mezi ty nejčastější patří:

  • miniature golf – dráha je vyrobena z eternitu ve 28 variantách provedení překážek nebo základního směru postupu míčku
  • betonový minigolf – jednotlivé dráhy mají betonový povrch a pevné provedení překážek, u tohoto typu minigolfu není povolená variabilita překážek, hřiště obsahující 18 jamek je vždy stejné včetně pořadí jednotlivých jamek
  • filcový minigolf – pochází ze Švédska a využívá dráhy pokryté filcem s velkou variabilitou co se délky i překážek týče
  • adventure golf – tento typ omezuje pouze délku a šířku dráhy, překážky lze umísťovat libovolně

Vybavení pro minigolf

Zatímco u klasického golfu je taktika zaměřená především na výběr vhodné hole pro hraní míčku, u minigolfu záleží především na konkrétním míčku, který bude hrán.

Pro minigolfovou hru se využívá jedné hole na všechny jamky – může se jednat buď o hůl přímo určenou ke hře minigolfu, nebo o putter z klasického golfu, základním požadavkem je, aby hlava hole neměla hrací plochu větší než 40 cm2 a neumožňovala zaměřování.

Jakmile si hráč jednou vybere hůl, která mu sedí, může s ní hrát prakticky nepřetržitě.

Stejné pravidlo ovšem neplatí pro míčky – těch je pro minigolfovou hru potřeba mít celý set – profesionální hráči si vybírají konkrétní míček vždy podle toho, jaká dráha a jaké překážky jej čekají, ale také podle aktuálních okolních podmínek.

Pro hru sice musí být použity míčky licencované (tzn. splňující požadavky profesionální hry), mezi sebou se však mohou lišit (byť jen opravdu o malé) odchylky tvrdosti, poloměru, úpravy povrchu, hmotnosti či pružnosti (ta definuje pak limitní odskok míčku při úderu).

Pravidla hry a oblíbenost

Běžná minigolfová hra na profesionálním hřišti má pravidla velmi podobná klasickému golfu, tzn. hráč musí při co nejnižším počtu úderů dostat míček do jamky každé dráhy. U běžného minigolfu hráč do dráhy vůbec nevstupuje, odpal je prováděn v postavení mimo dráhu – vstup na dráhu je možný pouze tam, kde je to přípustné.

Vítězem je ten hráč, který dosáhne nejnižšího počtu odpalů na všech 18 jamkách, přičemž u profesionálních hráčů bývá počet úderů často minimalizován na hodnotu velmi blízkou právě 18.

Kromě profesionálních či amatérských soutěží se minigolf těší také relativně slušné oblibě u rekreačních hráčů (přestože v poslední době je tato obliba mírně na ústupu).

V České republice je k dispozici kolem 300 minigolfových hřišť všech kategorií.

Cena jedné hry závisí především na regionu, vybavení hřiště a věku hráče. Hřiště jsou obvykle zcela přístupná veřejnosti (není-li na nich právě organizován turnaj) a cena se počítá zpravidla na hodinu, přičemž pro běžného dospělého dosahuje hodnoty mezi kolem 100-200 Kč.

Přidat komentář