Hraj golf, změň život – aneb jak začít s golfem!

Projekt Hraj golf, změň život je iniciativou, jejímž cílem je zvýšit zájem veřejnosti o tento sport a učinit jej dostupným takřka pro každého. Primárním záměrem projektu bylo rozšířit (zdvojnásobit) řady registrovaných běžných, amatérských i profesionálních hráčů (tedy až na 100 000), kteří by Českou republiku reprezentovali v rámci turnajů, ale také v něm hledali zábavu na celý život.

Od roku 2010, kdy byl projekt založen, se na jeho propagaci podílí významní sportovci i známé osobnosti, které v golfu nalezly zalíbení a předávají své nadšení a zkušenosti široké veřejnosti.

Jaký je koncept projektu

Základní myšlenkou projektu Hraj golf, změň život je přenést golf mezi běžné sportovní aktivity dostupné všem. Zájem o tento sport měl přispět k jeho opětovnému zařazení mezi olympijské disciplíny.

K tomu, aby bylo toto možné, je nutné získávat podporovatele ideje, což je vzhledem k prvotní finanční náročnosti investice do provozování golfu rekreačně či závodně velmi obtížné.

Do projektu jsou zapojeni provozovatelé a majitelé golfových hřišť, kteří se zavázali v daném období zvelebit a zpřístupnit herní prostory a podpořit nové zájemce v plnění podmínek pro registraci do České golfové federace (ČFG).

Tam jim umožní samostatnou hru bez trenéra i možnost účastnit se amatérských či později profesionálních turnajů.

Odpočinková záležitost

Samotná hra je ovšem velmi příznivou odpočinkovou záležitosti se spoustou pohybu na čerstvém vzduchu, tříbící schopnosti soustředění a preciznosti ve velmi relaxačním tempu.

Jako taková je ideální a velmi zábavnou rekreační aktivitou, a také napínavou disciplínou při níž je v turnaji nutné kombinovat taktiku s velmi přesnou motorikou. Právě z tohoto důvodu získala kampaň podporů státních institucí.

Kromě majitelů hřišť a státních orgánů se do projektu od jeho vzniku postupně zapojují další organizace, instituce a asociace, jejichž činnost s golfem alespoň částečně souvisí. Díky kooperaci se tak rozšiřuje síť sportovišť umožňujících využití nabídky projektu a současně zvyšující úroveň a profesionalitu poskytovaných služeb.

Jak to vše funguje

Projekt Hraj golf, změň život je v podstatě orientován na zjednodušení cesty za získáním praktických zkušeností a samozřejmě záliby v golfu u běžného jedince.

Hlavním prostředkem je v tomto případě speciální nabídka, umožňující pořídit startovací balíček v běžné ceně 6500 Kč za pouhých 299 Kč. V ceně balíčku jsou:

  • 3 lekce s golfovým trenérem nebo cvičitelem o jednotlivém trvání 50 min
  • zapůjčení základní golfové výbavy pro bezplatné lekce (sada golfových holí, golfový bag a další)
  • neomezený počet golfových míčků ke hře
  • vstup na tréninkové plochy pro realizaci lekcí

Využít nabídky projektu lze na vybraných hřištích, jejichž majitelé se do něj zapojili a poskytují tak zájemcům možnost vyzkoušet si hru a naučit se základní odpaly (aktuálně je těchto hřišť na území České republiky více než 40).

Registrace a členství v ČGF

Jak už bylo řečeno, bez registrace v ČGF a získání potřebného osvědčení není možné hrát golf na hřištích a tréninkových plochách samostatně (bez trenéra či cvičitele). Získání Osvědčení ke hře, které je podmíněno splněním zkoušky.

Na rozdíl od původního Zkoušky golfové způsobilost, jež vyžadovala dosažení určité hráčské úrovně prokázané minimálními zkoušenými schopnostmi, je Osvědčení ke hře možné získat jednodušeji.

Zkouška je zaměřená spíš na ověření osvojení pravidel hry a herní etikety. O tom, zda bude držiteli osvědčení povoleno hrát na konkrétním hřišti však rozhoduje orgán provozovatele.

Co je k zapojení do projektu potřeba

Projekt Hraj golf, změň život je určen pro nováčky, tedy hráče neregistrované v ČGF.

Láká-li vás možnost vyzkoušet si golf a naučit se základní pravidla a postupy této sportovní aktivity, vyhledejte si nejbližší golfové hřiště, informujte se, zda je do projektu zapojeno a běžte to vyzkoušet. Za velmi příznivou cenu dostanete profesionální lekce a zažijete spoustu zábavy.

Přidat komentář