Adventure golf – jak se hraje, jaká má pravidla?

Adventure golf je poměrně nový typ golfového sportu, jež k nám doputoval za Severní Ameriky a v poslední době se stává velmi oblíbeným zejména jako rodinná aktivita. Svým charakterem představuje určitý mezistupeň mezi minigolfem a klasickým golfem kombinující výhody jednoho i druhého sportu. Jedná se o zmenšenou verzi klasického golfu s méně náročnými překážkami lokalizovaná obvykle v uzavřeném areálu venkovního přírodního prostředí určená zejména pro rekreační účely, vývojem a zdokonalováním herních podmínek se však (obdobně jako minigolf) transformovala také do schématu profesionálních turnajů.

Hlavním cílem adventure golfu je zábava, která je určená pro celou rodinu. Velkou výhodou je především herní areál, který je budován vždy ve specifickém konceptu umístění hřišť v krásné přírodě, přičemž prostory mezi hřišti jsou dotvářeny do příjemného parkového vzhledu.

Hřiště pro adventure golf

V porovnání s běžným golfovým hřištěm je hřiště pro adventure golf mnohem menší a charakterově se blíží spíše hřišti minigolfovému. Na rozdíl od něj jsou však jednotlivá jamkoviště zbudována do podoby miniaturního fairwaye s povrchem z umělého golfového trávníku, na který lze bez problémů vstoupit.

Stejně tak překážky kopírují klasické golfové hřiště (pískové nebo vodní bariéry, nepravidelný tvar ideální dráhy míčku a terénní nerovnosti, případně různé výškové úrovně apod.).

Jednotlivá hřiště mají vždy vlastní jamkoviště a jsou ohraničená kamennými předěly, nesetkáte se tedy s betonovými minigolfovými dráhami, nýbrž s velmi efektními a promyšlenými hřišti zasazenými do parkového areálu.

Obdobně jako u klasického golfu a minigolfu je hřiště tvořeno 18 jamkovými drahami s různým stupněm náročnosti. Jednotlivé dráhy jsou o něco delší než dráhy pro minigolf, celé hřiště je však velmi kompaktní a nevyžaduje přesuny na dlouhé vzdálenosti.

Jednotlivá hřiště jsou členěna do tří základních částí, a to odpaliště, fairway a green (jamkoviště). Odpaliště představuje prostor, z nějž hra začíná. Jedná se o vymezenou část hřiště, na niž se míček spustí a odpálí se první úder, který je po dráze posouván až k jamkoviště.

Jaká jsou pravidla adventure golfu a jak se hraje

Adventure golf si mohou zahrát lidé všech věkových kategorií, jelikož se nejedná a výrazně fyzicky náročný sport, nýbrž o příjemnou oddechovou aktivitu. Vzhledem k pravidlům je také poměrně dynamický, rozvíjí soustředění a přesné míření, a hlavně zábavný i pro velmi malé hráče.

Vychází z klasiky

Pravidla adventure golfu vycházejí z pravidel golfu klasického. Hlavním cílem hry je dostat míček do jamky na co nejmenší počet úderů. Po hřišti se postupuje v předepsaném schématu, jednotlivé jamky mají svá pořadová čísla a jejich splnění je realizováno chronologicky dle tohoto předpisu.

Hra je určena pro jednotlivce nebo skupinu, přičemž maximální počet hráčů jedné skupiny (tedy na jedné jamce) obvykle nepřesahuje 4. Pořadí hráčů při skupinové hře je dáno na začátku hry.

Skórkarta

Jednotlivé údery se zapisují do upravené skórkarty, kterou hráči obdrží na začátku hry, zpravidla se hraje na počty úderů (hra na rány), tedy výsledkem hra je součet všech úderů, které hráč potřeboval na dokončení všech jamek.

Turnaje v adventure golfu jsou koncipovány jako turnaje klasického golfu, lze tedy aplikovat jak hru na rány, tak jamkovku.

Začíná se na odpališti

Hra se začíná z odpaliště a měl by postupně dostat míček do jamky na maximálně 6 ran. Pokud se mu to nepodaří, získá jeden trestný bod a přesouvá se na další dráhu.

Ideální počet ran na jednu jamku je 3, proto je také par na celé hřiště (tedy předpokládaný počet úderů na celé hřiště) běžně 36 (3 rány na každou z 18 drah).

Skončí-li míček v některé z překážek, postupuje se u další rány podle specifikovaných pravidel.

Uvízne-li v kamenné bariéře ohraničující dráhu, vrací se do hry v místě, kde ji opustil (v největší kolmé vzdálenosti 30 cm od daného místa). Pokud uvízne v jiné překážce, nepřekládá se a hráč ztrácí bod.

Co k adventure golfu potřebujete

Adventure golf je hrou, která není výrazně náročná na vybavení ano doprovodné investice. Na hřiště se dostane prakticky každý – hra nevyžaduje speciální registraci či členství v klubu, není potřeba procházet tréninkem či výukou, ani získávat certifikát pro samostatný vstup na hřiště.

Základní poplatek

Jelikož je adventure golf primárně koncipován jako volnočasová aktivita, vyžaduje pro přístup na hřiště pouze zaplacení vstupného, případně poplatek za zapůjčení vybavení.

Vstupné se většinou platí za osobu a čas strávený hrou a pohybuje se kolem 100 Kč/hodinu s možnými slevami v podobě rodinného vstupného či pro konkrétní věkové kategorie.

Hole a míček

Pro samotnou hru jsou pak potřeba hole a míček, které jsou zpravidla dostupné u provozovatele za poplatek nebo vratnou zálohu. Ke hře se používají pouze puttery (hole určené ke hře na jamkovišti (greenu) při klasickém golfu) nebo minigolfová kladívka.

Hole či kladívka jsou standardně různých velikostí navazujících na věk a výšku hráče. Profesionální hráči mají zpravidla vlastní vybavení.

Klasické míčky na golf

Kromě holí jsou ještě potřeba standardní golfové míčky. Vzhledem k úpravě odpaliště nevyužijete týčka ani další běžné vybavení určené ke hře klasického golfu. Protože se celou dobu pohybujete venku, je dobré mít na sobě pohodlné oblečení a obuv.

Kde si můžete adventure golf zahrát

Hřiště pro adventure golf jsou postupně budována po celé České republice. V současné době je provozováno přibližně 30 hřišť lokalizovaných především v blízkosti větších měst, jelikož však jejich vytvoření nevyžaduje tak náročný plošný zábor přírodního pozemku, lze díky narůstající oblíbenosti tohoto sportu předpokládat, že se jejich počet bude ještě zvyšovat.

Výhodou adventure golfu je možnost zbudování indoorového hřiště, které je ideální zejména pro zimní hru, případně je možné jej na zimu upravit do indoorové podoby obdobně jako tenisové kurty.