Discgolf – jak se hraje, jaká má pravidla a vybavení?

Nejnovější variací na klasický golf je pomalu se rozvíjející discgolf. Tento odvozený sport představuje zvláštní spojení běžné parkové aktivity s nároky na přesnost, které jsou typické pro golf. Discgolf je v podstatě hybrid kombinující házení létajícím talířem (frisbee) speciálních vlastností s golfovými pravidly. Sport je provozován již od 70. let minulého století, do globálního povědomí se však dostává až v posledních letech. Aktuálně se těší narůstající oblíbenosti, zejména kvůli nízké náročnosti budování discgolfových hřišť.

Hřiště na discgolf

Discgolfové hřiště na rozdíl od jiných variant golfového sportu nevyžaduje specifické úpravy, lze jej zbudovat v jakémkoliv přírodním prostranství s dostatečně velkou plochou.

Jelikož se hraje s diskem, který není potřeba odpalovat ze země, nýbrž z výšky ramena, nejsou kladeny výrazné nároky na úpravu terénu, jednotlivé dráhy hodů se obvykle přerývají nebo kříží, překážky tvoří převážně přírodní nerovnosti a stromy.

Hřiště na discgolf jsou budována v již existujících parcích. Jejich výhodou je možnost zakomponování do přirozeného přírodního prostředí, které využívají a nenarušují přílišnými zásahy.

Jednotlivé dráhy jsou tvořeny odpalištěm a záchytným košem se zavěšenými řetězy a podsadou pro zachycení disku. Obě tyto součásti lze dobře zakomponovat do rázu okolní krajiny, vyžadují minimální údržbu a jsou nenápadné.

Pravidla discgolfu a způsob hry

Discgolf se hraje na základě podobných pravidel jako klasický golf, hlavní snahou je tedy dopravit letící objekt do cíle – koše (jamky). Standardní hřiště má 6, 9, 12 nebo 18 košů rozmístěných různě po celé vymezené ploše. Pro každou dráhu je stanovený par, tedy předpokládaný počet hodů, na který by měl být disk dopravený do koše.

Discgolf se obvykle hraje na rány, tedy vítězí hráč, který dostane disk do všech košů při nejmenším počtu hodů. Discgolf je možné hrát také na jamky (tedy na počet košů, které byly dosaženy při nejmenším počtu hodů mezi hráči), ale tento způsob se zpravidla neuplatňuje.

Počet hráčů při rekreačním provozování zpravidla není omezen, dnes se však hrají také turnaje, jež předepisují maximální počet hráčů dle kapacity hřiště.

Obdobně jako u golfu začínají hráči hru výhozem z odpaliště (výhoziště), při výhozu je nutné být celým tělem na upravené plošině. Výhoziště je vždy opatřeno informační tabulkou a mapkou pro konkrétní dráhu. Při přešlapu se ztrácí jeden bod a výhoz se opakuje.

Po odhození disku je pak možné z plošiny vyšlápnout. Další hod pokračuje z místa dopadu disku, hráč musí stát maximálně 30 cm od místa, kde se předtím disk zastavil, přičemž přešlap je možný pouze pokud je koš ještě v minimální vzdálenosti 10 m.

Uvízne-li disk v překážce (na stromě, keři nebo v nedostupném terénu), vyhazuje hráč z nejbližšího dostupného místa.

Překážky není možné znehodnocovat ani jiným způsobem upravovat.

V hodech se hráči střídají, vždy vyhazuje první ten, který je od koše nejdále. Pokud se disk dostane za hranice hřiště, je hráč potrestán trestným bodem a vyhazuje z místa, kde disk přeletěl tuto hranici. Některé překážky jsou označeny daným způsobem obhozu, který musí být dodržen.

Vybavení na discgolf

Vybavení pro discgolf tvoří sady disků, které mohou být vyrobeny z různých charakteristických materiálů a v designu ovlivňující dráhu letu. Základní sadu tvoří tři typy disků:

  • Putter
  • Midrange
  • Driver

Mezi jednotlivými typy disků je rozdíl především v charakteristice letu. Pokud s discgolfem začínáte, ideální je nejdříve používat putter a postupně se propracovat k rychlejším typům.

Stejně jako v klasickém golfu, i při discgolfu jsou využívány různé druhy hodů. Základní členění zahrnuje forehand a backhand, tedy hody zepředu a od zad.

Dílčí členění pak kvalifikuje dráhu letu, která může být přímá nebo stočená, případně kombinovat v různých poměrech oba sklony.

Kde si můžete discgolf zahrát

V současné době je v České republice instalováno více než 90 discgolfových hřišť. Nacházejí se v zavedených areálech zámeckých zahrad, upravených lesních porostech apod. Vstup na hřiště je obvykle volný, můžete si jej tedy užívat naplno bez nutnosti výuky nebo registrace.

Přidat komentář