Etiketa golfu

Golfu se může věnovat každý bez rozdílu věku i společenského postavení. Jako každý sport má i golf svá pravidla, ovšem vzhledem k tomu, že se hraje bez přímého dohledu rozhodčího, je důležité dodržovat zavedenou etiketu. Aby hra byla pro všechny příjemným relaxem, měl by se každý hráč chovat zodpovědně a ohleduplně k ostatním hráčům na greenu. Duch golfu spočívá v disciplínovanosti, v dodržování dobrých mravů a v zachování sportovního ducha v každé situaci.

Bezpečnost při hře

Než provedeme cvičný švih nebo zahrajeme ránu, měli bychom se nejprve přesvědčit, že se nikdo nenachází v naší blízkosti ani v místě, kde by někdo mohl být zasažen holí, míčkem, nebo kamínkem, který by mohl při úderu odlétnout. Míček odpálíme teprve tehdy, když hráči před námi jsou již z dosahu naší rány. Pokud by přesto hrozilo, že námi odpáleným míčkem by mohl být někdo zasažen, okamžitě varovně zakřičíme. Tradičním varováním je výkřik „fór“.

Ohled na ostatní hráče

  • Žádné rušení ani rozptylování – za všech okolností by se měly brát ohledu na ostatní hráče, nerušit je pohybem, mluvením ani vyzváněním mobilu.
  • Na jamkovišti by hráči neměli stát v dráze patu jiného hráče ani vrhat stín na dráhu jeho patu, když se chystá k úderu. Hraje-li skupina, všichni by měli počkat v blízkosti jamkoviště, dokud nedohraje jamku poslední z nich.

Rychlost hry

Hrát bychom měli přiměřeně rychle a při hře udržovat odstup od předchozí skupiny. Pokud je naše skupina pozadu, zdržuje další skupinu a je zjevné, že nás dohoní, měli bychom jí umožnit předejití. Každý hráč skupiny by měl být připraven, jakmile na něj přijde řada. Pokud se odpálený míč ztratí mimo hřiště, neměl by hráč zdržovat hru hledáním, ale zahrát provizorní míč.

Péče o hřiště

  • Bankry – před jeho opuštěním by hráči měli pečlivě zarovnat a uhladit díry, stopy nebo vyseknuté drny. Zejména na jamkovišti je třeba opravit stopy způsobené dopadem míčku nebo golfovými botami.
  • Prevence zbytečného poškození – hráči by neměli poškozovat hřiště vysekáváním drnů při cvičných úderech nebo mlátit do země hlavou hole. Aby nebyla poškozena jamka, nestojíme příliš blízko ní, dáváme pozor při manipulaci s praporkovou tyčí a při vyndávání míčku z jamky nepoužíváme hlavu golfové hole. Před opuštěním jamkoviště dáme praporkovou tyč do jamky.

Tresty za porušování etikety

Pokud některý hráč během kola nebo určitého časového období porušuje výše uvedené pokyny, lze doporučit Soutěžnímu výboru nebo správci hřiště jeho potrestání. Trestem může být diskvalifikace nebo zákaz hry na hřišti po určitou dobu, nebo dokonce natrvalo.

Přidat komentář