TOP 10 golfových dřev v ČR

Golfová dřeva představují skupinu golfových holí určených pro dlouhou hru. Typická je pro ně větší hlava (v porovnání s golfovými železy a standardně i hybridy) a zvýšený loft, který umožňuje odpalování z týčka (podstavce, na nějž se míček pokládá při zahajování hry na začátku fairwaye). Golfová dřeva jsou užívána při zahajování hry, ale také pro odpaly z trávy. Mezi základní set golfových dřev patří i zahajovací dřevo (driver). V golfovém setu mohou být dřeva nahrazena hybridy nebo železy nižších čísel, standardně se v něm však alespoň jedno nachází (není-li nahrazeno hybridem).

Při výběru golfového dřeva je nutné orientovat se především na jeho účel, tedy zda potřebujete přímo driver nebo některé z dřev vyšších čísel, které jsou určeny pro specifické typy odpalů.

Typy golfových dřev

Golfová dřeva jsou tradiční klubové golfové hole využívané golfisty již od počátků golfu. Původně byly oblé hlavy těchto klubových holí vyráběny ze dřeva (z toho také jejich název) s vyztuženým lícem.

V dnešní době se užívají převážně kompozity nebo kov, zachovává se pouze tvarování hlavy, a také dlouhý shaft, který je pro ně typický. Stejně jako u hybridů nebo želez je rozlišováno 9 základních velikostí golfových dřev (ale setkáte se i s vyššími), přičemž tyto je možné dále členit do tří skupin podle účelu:

 • driver – je golfové dřevo č. 1, tedy s největším objemem hlavy a nejdelší holí,
 • fairwayová (fervejová) dřeva – jsou golfová dřeva vyšších čísel, v golfovém setu se užívají nejčastěji velikosti 3 a 5 – jsou o něco menší a kratší než driver a užívají se jednak jako odpalovací hole, jednak jako hole pro delší hru na fairwayi,
 • dřeva pro kratší odpaly (pomocná dřeva) – standardně se v setu nachází velikosti 7, 9 a 11, které mohou být ekvivalentem nižších čísel želez nebo středních čísel hybridů pro kratší hru.

Vybíráte-li golfové dřevo, měli byste tedy primárně znát jeho konkrétní účel. Podle něj následně stanovíte loft a celkové parametry hole. Při výběru je potřeba se zaměřit především na následující charakteristiky:

 • technologické řešení hlavy
 • loft
 • materiál shaftu
 • grip

Technologie hlavy golfového dřeva

Původně dřevěné hlavy golfových dřev prošly výrazným vývojem – v současné době se nejčastěji vyrábí z pevné oceli či jiných pevných kovů (titan a jeho slitiny) nebo kompozitních materiálů, které jsou osazeny různými prvky, které umožňují její speciální vyvažování podle potřeb hráče.

Specifikem hlavy golfového dřeva je oblý tvar umožňující vytvořit velmi velkou odpalovou plošku, proto také dřeva odpouští mnohem více chybných zásahů, než je tomu u wedgí nebo želez.

Ve standardním provedení je tvarování řešeno s vyvážením do špičky (shaft je osazen v patě hlavy). Zaoblení pak umožňuje velmi dobře tlumit úder a směrovat odpal. Kromě klasického řešení může být golfové dřevo vybaveno také drážkami pro umístění závaží, které umožňuje ovlivnit celkové vyvážení hole.

Loft a líc golfového dřeva

Lofty golfových dřev (tedy úhol bočního sklonu hlavy) se odvíjí především od konkrétní velikosti, a tedy i předpokládaného užití a typu odpalu, který s ním zamýšlíte provádět.

Lofty golfových driverů se pohybují v rozmezí 7-15°, přičemž standrdně se užívají dřeva s loftem menším než 10°. U fairwayových dřev je zpravidla loft vyšší a dosahuje hodnot mezi 15 a 22°.

Pomocná dřeva mají loft vyšší než 22°. Moderní hole mívají loft nastavitelný (mechanismus umožňuje změnu loftu až o 5°v daném rozmezí a používá se k fitování hole).

Kromě loftu je důležitým aspektem při výběru golfového dřeva také provedení líce, tedy plochy, kterou při úderu hlava působí na míček.

Líc je obvykle zpevněný a může být vybaven drážkováním, které omezuje rotaci míčku. Líc je také na některých modelech golfových dřev možné natočit, čímž se sníží odchylka míčku ze zamýšlené trajektorie při odpalu.

Materiál a tuhost shaftu

Specifikem golfových dřev je délka shaftu, které je v porovnání s ostatními typy golfových holí obvykle větší. Délka shaftu závisí rovněž na velikosti golfového dřeva a současně je jedním z parametrů fitování (výběr hole na základě tělesných proporcí a schopností hráče).

V tomto směru by mělo mít golfové dřevo takovou délku shaftu, aby proporcionálně odpovídala výšce a pohlaví golfisty.

Materiál shaftu pak určuje zejména hmotnost celé hole, a také její tuhost, jež jsou důležitými vlastnostmi vymezujícími schopnost hráče provést požadovaný úder čili náročnost manipulace s holí.

Tuhost, resp. pružnost (flex) golfového dřeva se člení do kategorií obdobně jako u ostatních typů holí. Flex shaftu je závislý na konkrétních schopnostech hráče, primárně na rychlosti švihu, kterou dokáže vyvinout.

Podle tohoto kritéria jsou vybírány buď pružnější (pro hráče s nízkou rychlostí švihu), nebo tužší shafty (pro hráče s vysokou rychlostí švihu).

Členění shaftů dle pružnosti je dáno škálou, která definuje dvě nadkategorie, a to shafty tuhé a pružné. U pružných shaftů jsou rozeznávány následujícími typy dle flexu:

 • L (ladies)
 • A (senior)
 • R (regular)
 • S (stiff)
 • SX (extra stiff)

Tuhé shafty mají označení S (stiff) – kromě základní tuhosti lze pak pořídit shafty s tuhostí XS-XXXS.

Grip golfových dřev

Gripy golfových dřev se liší délkou a tvarováním. Vedle běžného řešení mohou mít také speciální ergonomické provedení posilující kvalitu a pevnost úchopu.

Při vybírání golfového dřeva si grip vždy vyzkoušejte, abyste věděli, jak vám padne do ruky. Kromě ergonomie můžete vybírat také z designového provedení.

Jak vybrat vhodné golfové dřevo

Golfová dřeva se standardně vybírají jako součást golfového setu, v němž jsou obvykle zastoupena v celkovém počtu 3-4 pro dlouhou hru, přičemž obvykle se jedná o jeden driver (dřevo č. 1), 2 fairwayová dřeva a jedno dřevo pomocné.

Může jich být v bagu samozřejmě víc, jelikož jsou schopny alternovat také hole typu železo nižších čísel, většinou se však preferuje uvedený počet, případně bývá ještě pomocné či fairwayové dřevo nahrazeno hybridem.

Při fitingu je tedy primárně nutné určit jaký typ golfové hole hledáte a podle něj stanovit tvarování a nastavitelnost hlavy, loft, typ shaftu a grip.

Výrobou golfových dřev se v dnešní době zabývá řada výrobců orientovaných buď přímo na konkrétní typ (driver, fairwayová, pomocná), celou kategorii či obecně golfové hole a vybavení.

U jednotlivých výrobců narazíte také na různé typy speciálního provedení jednotlivých komponent golfových dřev, jež jsou výsledkem kontinuálního výzkumu a vývoje navázaného na studium vzájemného vztahu řešení a vyvážení hole a parametrů úderu u zkušených hráčů i začátečníků.

Výrobci golfových dřev navíc adaptují jednotlivé modely právě s ohledem na fitování, aby bylo možné dosáhnout těch nejlepších výsledků při úderu s ohledem na věk a zkušenosti hráče. Samotné kvalitativní provedení prak určuje konkrétní cenu modelu.

Mezi nejznámější a největší producenty golfových dřev patří společnosti:

 • Callaway
 • TaylorMade
 • Cobra
 • Ping
 • Jaxx

Ceny golfových dřev se v závislosti na typu, modelu a ročníku výroby pohybují v širokém rozmezí od nejlevnějších určených pro začínající hráče k trénování odpalů (cena takové hole se může být velmi nízká cca. 500 Kč) až po velmi drahé profesionální modely v ceně až 8000 Kč a více. Golfová dřeva běžné kvality lze pořídit v cenové hladině 3000-7000 Kč.

Tabulka parametrů pro golfová dřeva

Vlastnost Obvyklé parametry
Typ hole driver / fairwayové dřevo / dřevo pro krátké= odpaly
Materiál hlavy ocel/titan/slitina/kompozit
Závaží ano/ne
Loft driverový/fairwayový/pomocný
Nastavitelnost loftu ano/ne
Řešení líce standardní / upravené
Nastavitelnost líce ano/ne
Flex L / A / R / S / XS / XXS / XXXS
Grip standart/midsize/undersize
Dominance hráče pravostranná/levostranná

Nejoblíbenější druhy golfových dřev dle spotřebitelů

Golfová dřeva jsou nakupována buď samostatně, nebo jako náhradu, doplnění či rozšíření setu. Samostatně se zpravidla vybírají golfové drivery, u kterých je prováděno důsledné fitování, ostatní typy golfových dřev jsou obvykle vybírány s ohledem na celkové řešení a kompozici golfového setu tak, aby jednotlivé hole v setu pokryly veškeré potřeby hráče na celé škále odpalů.

Zde je 10 aktuálně nejoblíbenějších modelů golfových dřev dle spotřebitelů.

Callaway X HOT 19 – recenze

Fairwayové dřevo X HOT 19 od společnosti Callaway představuje střední variantu vhodnou jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Řešení golfové hlavy je technologicky uzpůsobeno k vysokému odpouštění chyby. Golfovou hůl je možné pořídit ve dvou velikostech – 3 a 5 s nenastavitelným loftem 15 a 18°. Shaft obou typů je vyroben z grafitu, vyznačují se tedy relativně nízkou hmotností, což usnadňuje manipulaci, a střední tuhostí.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo CALLAWAY X HOT 19

 • ideální pro začínající hráče a mírně pokročilé hráče – dobrý flex a tvarování hlavy
 • snadná manipulace, pohodlný úchop
 • vysoké odpouštění chyb

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo CALLAWAY X HOT 19

 • nízká přesnost při vyšší rychlosti švihu – nevodné pro pokročilé hráče
 • poměrně vysoká cena

TaylorMade M6 Fuji Atmos – recenze

Fairwayové dřevo M6 Fuji Atmos od firmy TaylorMade představuje unikátní typ golfové hole s precizním řešením hlavy z titanového kompozitu. Specifikem tohoto dřeva je speciální lícová plocha s úpravou zabraňující zpětné rotaci míčku při odpalu a tvarováním, kterým je dosaženo vysokého odpouštění chyby, což využijí především začátečníci a mírně pokročilí hráči.

Grafitový shaft poskytuje optimální flex. Toto fairwayové dřevo je vyráběno ve velikosti 5 pro hráče s pravostrannou dominancí a ve velikosti 6 pro levoruké hráče.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo TaylorMade M6 Fuji Atmos

 • výborná kvalita a tvarování hlavy pro vysoké odpouštění
 • velmi vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé, zejména pro nácvik ale i hru středně dlouhých odpalů na fairwayi

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo TaylorMade M6 Fuji Atmos

 • nižší přesnost při vysoké rychlosti švihu – nevhodné pro pokročilé hráče
 • vysoká cena

TaylorMade M2 Fairway – recenze

Fairwayové dřevo M2 od výrobce TaylorMade s kompozitní hlavou kombinující uhlíková vlákna a pevnou nerezovou ocel, která tvoří lícovou plochu. Tvarování hlavy pomáhá lépe regulovat přesnost úderu a umožňuje vysokou míru odpouštění chyby.

Hůl je možné pořídit ve dvou variantách – s pružným nebo tuhým shaftem. Toto golfové dřevo je univerzální, užívá se jak pro údery z odpaliště, tak na fairwayi. Hodí se spíše pro pokročilejší hráče.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo TaylorMade M2 Fairway

 • kompaktní řešení hlavy s velmi dobrou přesností při vyšších rychlostech odpalu
 • dvě varianty flexu podle zkušeností hráče
 • vhodná spíše pro pokročilé

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo TaylorMade M2 Fairway

 • horší manipulace u nezkušenějších hráčů
 • poměrně vysoká cena

Callaway Rogue graphite Aldila Synergy – recenze

Fairwayové dřevo Rougue graphite Aldila Synergy od společnosti Callaway je nabízeno ve dvou velikostech (5 a 7) a variantách pro hráče s pravorukou i levorukou dominancí.

Kompozitní hlava nabízí poměrně dobré odpouštění chyby, líc je vybaven drážkami pro lepší regulaci rotace míčku. Shaft hole je z grafitu s velmi dobrou pružností. Hůl je vhodná jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo Callaway Rogue graphite Aldila Synergy

 • provedení pro pravorukou i levorukou dominanci
 • optimální pružnost i odpouštění chyby
 • lze pořídit i v provedení pomocného dřeva

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo Callaway Rogue graphite Aldila Synergy I

 • relativně vysoká cena

Cobra King F8 – recenze

Fairwayové dřevo King F8 od výrobce Cobra je speciálně upraveno pro dámy. Hlava tohoto dřeva umožňuje výrazné odpouštění chyb, vyrábí se ve třech variantách s nastavitelným loftem, jako fairwayová dřeva 3-4, 5-6 a pomocné dřevo 7-9. Shaft hole je grafitový s pružností L.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo Cobra King F8

 • upraveno pro ženské hráčky s přizpůsobeným lícem a shaftem
 • vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé
 • nastavitelný loft
 • příznivá cena

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo Cobra King F8

 • nevhodné pro mužské hráče

Callaway XR 16 – recenze

Fairwayové dřevo XR 19 od firmy Callaway je modelem, který lze pořídit v několika provedeních, speciální řešení jsou určená pro hráče s pravorukou a levorukou dominancí, jímž je přizpůsobena konkrétní velikost a loft.

Loft hlavy je nastavitelný a osazený v grafitovém shaftu s variabilní pružností, jíž lze fitovat na zkušenosti a rychlost švihu golfisty. Hůl je určena především pro pokročilé hráče.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo Callaway XR 16

 • propracovaná technologie hlavy s nastavitelným loftem
 • variace úprav pro praváky a leváky
 • kombinovatelnost parametrů umožňující komplexní fitování
 • vhodná především pro pokročilé hráče

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo Callaway XR 16

 • nevhodný pro začátečníky
 • vysoká cena

TaylorMade M6 D-Type – recenze

Především pomocné dřevo M6 D-Type od společnosti TaylorMade lze pořídit také ve vyšší fairwayové velikosti (5). Hlava dřeva je opatřena speciální geometrií líce umožňující velmi přesný odpal díky omezení boční rotace, které je podpořeno technologií speedpocket.

Grafitový shaft s běžnou pružností a provedení hlavy předurčují hůl zejména pro použití začátečníky a mírně pokročilými hráči.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo TaylorMade M6 D-Type

 • pokročilá technologie hlavy s upraveným lícem a technologií speedpocket
 • pružný shaft vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo TaylorMade M6 D-Type

 • pouze pro hráče s pravorukou dominancí
 • vysoká cena

Ping Fairway Wood G20 – recenze

Fairwayové dřevo G20 od firmy Ping je určeno pro dámské hráčky. Jedná se o dřevo v odlehčeném a velmi estetickém designu s variantním barevným řešením.

Dřevo je k dostání ve velikosti 5 s lehkým shaftem v pružnosti odpovídající flexu L. Hůl je upravená pro levoruku dominanci.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo Ping Fairway Wood G20

 • lehký design pro ženské hráčky
 • optimální řešení shaftu
 • příznivá cena

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo Ping Fairway Wood G20

 • určeno pro začátečníky
 • vhodné pouze pro ženy s levorukou dominancí

Callaway Mavrik Fairway Wood, Project X EvenFlow Riptide – recenze

Fairwayové dřevo Mavrik od společnosti Callaway v modelu roku 2020 je technologicky pokročilým řešením, jehož vnitřní kompozice i tvarování hlavy byly navrženy na základě simulací správného odpalování s vysokou rychlostí švihu.

Toto dřevo se vyrábí v různých variantách pro pravorukou i levorukou dominanci, s nastavitelným loftem a v různém flexu shaftu a je určeno k fitování dle aktuálních schopností hráče. Řešení hlavy s novým konceptem vložené vyztužující mřížky maximálně zpřesňuje úder.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo Callaway Mavrik Fairway Wood, Project X EvenFlow Riptide

 • pokročilý a funkční design hlavy i shaftu vhodný pro fitování
 • určeno pro pokročilé hráče s dobrou technikou úderu

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo Callaway Mavrik Fairway Wood, Project X EvenFlow Riptide

 • velmi vysoká cena

TaylorMade M6 – recenze

Základní fairwayové dřevo z řady M6 od firmy TaylorMade s ocelovou hlavou ve speciální úpravě umožňující pokročilé odpaly. Tento model je určen převážně pro pokročilejší hráče, tvarování hlavy se zpevněním líce umožňuje optimální odpouštění chybných úderů.

Důvody, proč si pořídit právě golfové dřevo TaylorMade M6

 • kvalitní design s pokročilým řešením hlavy
 • vhodné pro pokročilejší hráče

Důvody, proč si nepořídit golfové dřevo TaylorMade M6

 • vysoká cena

Přidat komentář