TOP 10 golfových putterů v ČR

Golfová hůl označovaná jako putter je součástí každého golfového setu (či bagu), jelikož se používá k velmi krátké hře – puttování, tedy posouvání míčku po jamkovišti (greenu), ale je možné jej aplikovat také v některých situacích mimo green.

Jedná se o jednu z nejpoužívanějších (ne-li nejpoužívanější) holí v setu, proto její výběr vyžaduje důsledný fitting (volbu odpovídajících parametrů). Řada začínajících golfistů se při sestavování golfového setu orientuje především na drivery a wedge, na putter by se ale nemělo zapomínat, jelikož jeho prostřednictvím je možné zahrát řadu úderů, které jsou jinými holemi velmi obtížné.

Typy golfových putterů a moderní technologie

Puttery se mezi sebou liší především konstrukčně a také s ohledem na využívané výrobní materiály. V návaznosti na konstrukční řešení putteru jsou rozlišovány dva základní typy, a to puttery s hlavou vyváženou:

 • do líce
 • do špičky

Tento základní aspekt definuje především navázání hlavy putteru na shaft. Puttery s vyvážením do líce (nebo také face-ballanced) mají obvykle shaft s rovným přechodem do hlavy a její sweetspot (a těžiště) je uloženo právě pod osou shaftu.

Tento typ putterů má snadnější ovládání a je vhodný především pro hráče, kteří preferují velmi rovné údery s trajektorií kolmou k shaftu. Koncept tohoto typu putteru pracuje s rovným lícem a špičkou směřující dopředu.

Puttery vyváženy do špičky (toe-ballanced) mají posunuto napojení shaftu na hlavu hole a nakloněnou špičku. Tímto způsobem je těžiště hole posunuto, čímž je možné provádět variabilnější směrování úderu podle místa, kde dojde k zásahu míčku. Vyvážení u putteru nemusí být zcela dokonalé.

Kromě vyvážení, které definuje hlavní výběrový parametr (je přímo navázáno na způsob hry, který hráč při puttování aplikuje), se jednotlivé puttery mezi sebou odlišují také specifickým vyvedením jednotlivých součástí, tedy hlavy, shaftu a gripu.

Tvar a úderová plocha hlavy putteru

Dle konstrukce a tvaru hlavy jsou rozeznávány tři základní druhy putterů, a to:

 • blade puttery
 • puttery s periferním vyvážením hlavy
 • mallet puttery

Hlavy putterů tak mohou být buď podlouhlé a rovné (blade), nejčastěji se kombinují s vyvážením do špičky. Jedná se o klasické řešení hlavy putteru vyžadující velmi přesnou manipulaci, aby byl úder správně směřován.

Mallet puttery jsou vybaveny větším objemem hlavy (se zadním zaoblením), které ovlivňuje především tuhost při úderu a snížené těžiště. Mallet puttery jsou oblíbené u začínajících hráčů, jelikož jim pomáhají lépe koncentrovat úder na míček při švihu.

Přechodem mezi blade a mallet putterem je hůl s periferně vyváženou hlavou, jež se designově velmi podobají blade putterům, ale jsou doplněny o vyvažující prvek zvyšující tuhost hlavy. Jeho prostřednictvím je úder přesnější i v případě, že není veden sweetspotem hlavy. Puttery s hlavou s periferním vyvážením postupně nahrazují blade puttery.

Druhým velmi významným parametrem ovlivňujícím manipulaci a hratelnost putteru je provedení úderová plocha líce hlavy. V tomto směru jsou rozlišovány tři hlavní typy zahrnující:

 • kovový líc
 • líc s nekovovou ploškou
 • drážkovaný líc

Zatímco hlava putteru je většinou vyrobená z kovu nebo kompozitu, který ovlivňuje především její hmotnost, úderová plocha líce hlavy putteru je speciálně upravena kovovou, nekovovou nebo kombinovanou vložkou, která má konkrétní účel.

Každý z uvedených typů řešení líce je specifický především s ohledem na přesnost úderu, kterou je možné jeho prostřednictvím dosáhnout.

Kovová líc je obvykle vyrobena z oceli, hliníku, slitin mědi nebo bronzu – od tvrdosti kovu se pak odvíjí působení na míček, ale také zvuk, který hůl při úderu vydá a podle kterého se lze orientovat v rámci sekundárního odhadu síly. Kovová líc může být hladká nebo jemně drážkovaná (drážkování omezuje zejména rotaci míčku po úderu).

Nekovová vložka se používá především u putterů určených pro začátečníky, jelikož odstiňuje chybné zásahy líce a pomáhá míček lépe směrovat. Vložka je vyrobená z polymerního nebo kompozitního materiálu s nižší tvrdostí, jež snižuje účinek přesnějších zásahů, proto není doporučována pro pokročilejší golfisty s přesnými údery.

Kombinovaná líc s drážkovanou vložkou tvoří alternativu obou výše uvedených typů, která spojuje jejich vlastnosti. Líc je standardně kovová opatřená plochou s drážkami, které mohou být jak v kovu, tak v plastu. Tento typ řešení líce pomáhá lépe manipulovat s míčkem.

Velmi důležitou charakteristikou hlavy putteru je také její celková hmotnost. Lehčí puttery jsou vhodné pro zkušené hráče s velmi dobrou technikou úderu. Pro méně zkušené hráče jsou optimální puttery vyšších hmotností, které zpomalují švih a nutí je koncentrovat se na přesnost.

Shafty putterů

Specifika putterů se odvíjí také od druhu, délky a umístění shaftu. Základní dělení putterů je přímo dáno konstrukčním navázáním shaftu na hlavu, které udává její vyvážení. Propojení mezi shaftem a hlavou tak může být provedeno buď v patce nebo na středu.

Kromě umístění lze dále rozlišovat způsob spojení shaftu s hlavou, který definuje jednak přítomnost hoselu (zúžená a tvarovaná násada shaftu s odlišným sklonem) a loft hlavy.

Shaft je primárním faktorem, který určuje pozici hráče vůči míčku, proto je také velmi důležitým parametrem při vybírání putteru jeho délka, která nesmí být menší než 18 palců, tedy přibližně 46 cm. Optimální (klasická) délka pro dospělé golfisty dosahuje 80-90 cm.

Vedle klasických putterů se dříve používaly také hole s delšími shafty, které mají speciální označení – belly puttery a dlouhé puttery. Hra s těmito typy putterů byla charakteristická technickým provedením, kdy se shaft mohl opírat o břicho (belly) nebo podél těla (dlouhé puttery).

Od roku 2016 je tento způsob hry zakázán a je povoleno pouze opírání (kotvení) o předloktí. Délka belly putterů začíná od 104 cm, aktuálně je tedy tato hodnota pro délku shaftu limitní.

Sklony – loft a lie

Stejně jako ostatní hole v setu i puttery mají svá řešení sklonů vůči míčku a shaftu, které udávají přesné umístění sweetspotu. Ten je u putterů menší a je tedy obtížnější provést úder s potřebnou přesností, proto je pro začátečníky ideální vybírat hole s lepším odpouštěním chyby (tzn. mallety nejlépe s vyvážením do líce). Ideální lie (odklon od země po délce) putteru by měl mít 70°, loft (odklon líce) by neměl být větší než 2-4°.

Gripy putterů

Kromě běžného gripu může mít putter jako jediná golfová hůl upravený grip – s plochou pro lepší uchycení při kotvení. Upravený grip putteru umožňuje snadnější manipulaci a přesnější údery.

Gripy se liší také v celkové délce, hmotnosti (jíž vyvažují hmotnost hlavy) a tloušťce. Obecně větší parametry pomáhají lepšímu úchopu a tím i ovládání putterů, nemusí však každému vyhovovat a pokročilejší hráči preferují spíše lehčí hole.

Jak vybrat vhodný golfový putter

Fitting golfového putteru by se měl tedy odvíjet především od schopností a také vlastních tělesných proporcí hráče. Na základě těchto základních kritérií jsou vybírány optimální parametry hlavy, shaftu i gripu.

Proporce hráče (především jeho výška) primárně určují délku shaftu, ta však závisí také na jeho zkušenostech.

Golfisté-začátečníci by měli volit puttery s větší a těžší hlavou, ideálně mallety, s větší plochou sweetspotu a upraveným lícem (s drážkami a vložkou), delším shaftem i gripem. Pokročilejší hráči s natrénovanou technikou puttování by měli preferovat lehčí hlavy typu blade resp. s periferním vyvážením a s vyvážen

ím na špičce. Shaft i grip takové hole již může být kratší, líc kovový optimálně s drážkováním.

Golfové puttery vyrábějí jak firmy zabývající se kompletní produkcí golfového vybavení, golfových setů i specializovaní výrobci řešící obvykle také výzkum a vývoj v této oblasti.

Při výběru putteru máte k dispozici široké spektrum různých designů, které ovlivňují nejen vzhled, ale také funkci a hratelnost hole. V současné době je na trhu řada velmi kvalitních puttovacích holí vyznačujících se aplikací různých pokročilých technologií a velmi přesného vyvážení, které umožňují dosáhnout optimálních výsledků i při nedokonalé technice úderu.

Výrobci putterů nabízí tyto produkty ve variantních kvalitativních úrovních a zpravidla pro všechny typy hráčů (muže, ženy, děti a dospívající, s vysokým i nízkým handicapem), a také v různých cenových relacích.

Mezi nejznámější a největší patří:

 • Oddysey
 • MASTERS Golf
 • Longridge
 • Wilson
 • Slazenger
 • Titleist

Ceny golfových putterů závisí především na technologickém provedení, přídavných funkcích a designu. Pohybují se v širokém rozsahu cen od velmi levných (kolem 300 Kč) až po velmi drahé (10 000 Kč). V optimální kvalitě je cena mezi 3 000 a 6 000 Kč.

Tabulka parametrů pro golfové drivery

VlastnostObvyklé parametry
Tvar hlavyvyvážení do špičky / do líce
Typ hlavyblade / periferní vyvážení / mallet
Úderová ploškakovová/nekovová/drážkovaná
Hmotnost hlavylehká/střední/těžká
Odsazení shaftubez odsazení (přímé napojení) / hosel
Délka shaftu46-104 cm
Gripstandardní/plochý
Dominance hráčepravostranná/levostranná

Nejoblíbenější druhy golfových drivery dle spotřebitelů

Golfový putter potřebuje prakticky každý hráč golfu pro poslední údery v jamkovišti. Pokud s golfem začínáte, je lepší si pořídit (poměrně levný) mallet s delším shaftem, na němž se naučíte techniku úderu pro krátký doběh do jamky.

Tyto typy bývají většinou jednoduché konstrukce, unisex a pro uchopení z obou stran (pravoruká i levoruká dominance), tedy prakticky univerzální.

Pokročilejší technické a funkční řešení putteru je pak obvykle spojeno také s vyšší cenou, lze s nimi však hrát mnohem přesnější údery a v případě tréninku velmi dobře vypilovat techniku odpalu. Zde je 10 aktuálně nejoblíbenějších modelů golfových putterů dle spotřebitelů.

CRIVIT Golf Putter 33″ – recenze

Golf putter 33‘‘ od společnosti CRIVIT je ideální variantou pro začínající hráče. Tento univerzální mallet v délce 84 nebo 89 cm má jednoduchou konstrukci a velmi dobré odpouštění chyby. Putter je možné pořídit ve variantě pro pravorukou i levorukou orientaci. Vzhledem k příznivé ceně je optimální jako první putter pro trénování základních prvků techniky úderu.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter CRIVIT Golf Putter 33

 • ideální pro začínající hráče
 • univerzální putter pro všechny kategorie hráčů
 • nízká cena

Důvody, proč si nepořídit golfový putter CRIVIT Golf Putter 33

 • vhodný pouze pro začátečníky
 • vysoké odpouštění, tedy nízká přesnost úderu

Odyssey Stroke Lab Tuttle – recenze

Lehký univerzální mallet putter Stroke Lab Tuttle od výrobce Odyssey představuje hůl velmi vhodnou pro mírně pokročilé golfisty, kteří se již orientují v postupech úderů na greenu. Putter je určen pro hráče s pravorukou dominancí, líc je vybaven drážkováním, zesílený shaft o délce 87 cm je optimální pro přesné údery. Konstrukce hlavy i celé hole pomáhá snižovat nežádoucí sekundární vlivy na trajektorii míčku.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter Odyssey Stroke Lab Tuttle

 • výborná kvalita a vyvážení
 • velmi vhodný pro pokročilejší hráče

Důvody, proč si nepořídit golfový putter Odyssey Stroke Lab Tuttle

 • nevhodný pro začátečníky
 • pouze pro praváky
 • vysoká cena

Odyssey Hot Pro 2 Ball Blade 2013 – recenze

Univerzální putter Hot Pro 2 Ball Blade 2013 od společnosti Odyssey je unikátní holí se speciálním designem a nekovovým lícem s vysokým odpouštěním chyby. Shaft putteru je dlouhý 87 cm, hlava je opatřená optickými prvky pro lepší zaměření sweetspotu. Putter je určen pro pokročilejší hráče, hlava je vyvážena do špičky.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter Odyssey Hot Pro 2 Ball Blade 2013

 • velmi dobré herní vlastnosti, funkční design pro lepší úder na sweetspot
 • optimální délka a tuhost shaftu
 • vhodný pro začátečníky i pokročilé hráče

Důvody, proč si nepořídit golfový putter Odyssey Hot Pro 2 Ball Blade 2013

 • nekovový líc zhoršuje přesnost trajektorie míčku
 • vysoká základní cena

Wilson Prostaff SGi I – recenze

Semi-mallet putter (s vyvážením na periferii) Prostaff SGi od společnosti Wilson je sice označovaný jako pánský ale díky lehké konstrukci jej velmi dobře využijí také pokročilé golfistky. Putter je opatřen nekovovou vložkou na líci, vyvážením do špičky, shaft je nasazen na hosel. Lze jej pořídit za příznivou cenu ovšem pouze ve variantě pro pravorukou dominanci.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter Wilson Prostaff SGi I

 • semi-mallet unisex varianta pro začátečníky i pokročilé
 • velmi příznivá cena

Důvody, proč si nepořídit golfový putter Wilson Prostaff SGi I

 • pouze pro pravorukou dominanci
 • nekovová vložka na líci snižuje přesnost úderu

MASTERS Genus Gents P1 putter – recenze

Unisex blade putter Genus Gents P1 od výrobce MASTERS Golf je puttovací holí v klasickém designu s velmi tenkou a lehkou kovovou hlavou a lícem bez drážkování. Putter je možné pořídit v pravoruké i levoruké variantě. Hlava je vyvážena do špičky, shaft o délce 87 cm je opatřen gripem do každého počasí s vylepšeným designem pro úchop.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter MASTERS Genus Gents P1

 • výborná kvalita při velmi příznivé ceně
 • určeno pro pokročilé hráče
 • klasický blade putter design

Důvody, proč si nepořídit golfový putter MASTERS Genus Gents P1

 • kovový líc bez drážkování vyžaduje velmi dobrou techniku úderu zkušeného hráče

Longridge Milled Face putter – recenze

Milled Face putter od společnosti Longridge v provedení blade s drážkovanou úderovou plochou na líci a hlavou vyváženou do špičky. Shaft je v optimální délce 87 cm. Provedení hlavy umožňuje použití z pravé i levé strany.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter Longridge Milled Face

 • klasický blade design určený pro pokročilé hráče
 • drážkování na úderové ploše pro lepší přesnost
 • oboustranná varianta
 • nízká cena

Důvody, proč si nepořídit golfový putter Longridge Milled Face

 • nevhodný pro začátečníky

Slazenger V300 – recenze

Mallet putter V300 od společnosti Slazenger představuje ideální hůl pro začátečníky. Hlava putteru je vyvážena do líce s nekovovou vložkou, samotný design hlavy je možné vybrat v různých variantách, které ovlivňují především její tuhost a hmotnost.

Pro lepší míření je opatřena optickým řešením zaměřování (ryskami). Délka shaftu je 87 cm, putter je vhodný pro golfisty s pravorukou dominancí.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter Slazenger V300

 • ideální pro začátečníky, praváky
 • variabilní řešení hlavy s různou hmotností pro fitting
 • optické značení pro zaměřování sweespotu
 • nízká cena

Důvody, proč si nepořídit golfový putter Slazenger V300

 • nekovová vložka líce snižuje přesnost úderu – putter není zcela vhodný pro pokročilé hráče

Genus Gents Putter P3 – recenze

Mallet putter Genus Gents P3 od společnosti Masters Golf představuje hůl vhodnou jak pro mírně pokročilé hráče. Design hlavy putteru je v provedení směřujícím k semi-mallet řešení, hlava je vyvážena do špičky a opatřena optickým vymezením sweetspotu pro lepší míření.

Putter je vhodný pro muže i ženy s pravorukou dominancí, má velmi lehkou konstrukci a shaft o délce 89 cm.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter Genus Gents Putter P3

 • optimální kvalita, dobře propracovaný design
 • lehká konstrukce zajišťující snadnou manipulaci zejména pro pokročilejší golfisty
 • optické značení sweetspotu pro lepší zaměření

Důvody, proč si nepořídit golfový putter Genus Gents Putter P3

 • nevodný pro úplné začátečníky
 • pouze pravoruká varianta
 • vyšší cena

Titleist putter SC Select Newport 2018 – recenze

Putter SC Select Newport 2018 od společnosti Titleist je holí špičkové kvality s pokročilými funkčními prvky. Putter je možné pořídit v mallet nebo semi-mallet provedení pro pokročilé hráče s levorukou orientací.

Úderová strana líce je kovová s drážkami pro velmi přesné údery s optimálním vlivem ne směrování míčku. Hlava je vyvážená do špičky, shaft napojen přes hosel. Putter je univerzální (pro všechny kategorie hráčů).

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter Titleist SC Select Newport 2018

 • pokročilý a funkční design hlavy i shaftu
 • určený pro pokročilé hráče s dobrou technikou úderu
 • možnost dosažení optimální přesnosti

Důvody, proč si nepořídit golfový putter Titleist SC Select Newport 2018

 • nevhodný pro začátečníky
 • velmi vysoká cena

ODYSSEY Hot Pro 2.0 Rossie – recenze

Mallet putter Hot Pro 2.0 Rossie s nekovovou vložkou na úderové ploše líce hlavy a vyvážením na špičku je určen zejména pro začínající a mírně pokročilé golfisty (muže i ženy) s pravorukou dominancí. Shaft má délku 89 cm, hlava hole je opatřena vodícími linkami usnadňujícími míření.

Důvody, proč si pořídit právě golfový putter ODYSSEY Hot Pro 2.0 Rossie

 • univerzální putter pro začátečníky a mírně pokročilé
 • vysoké odpouštění chybného úderu
 • dlouhý shaft

Důvody, proč si nepořídit golfový putter ODYSSEY Hot Pro 2.0 Rossie

 • nekovová vložka na líci zhoršuje přesnost úderu – nevhodný pro pokročilé hráče
 • mírně vyšší cena

Přidat komentář